WickedShop

Wicked Shop

Wicked
Shop

Szukaj
Close this search box.

Zwroty, reklamacje i odstąpienia od umowy

§1 Reklamacje i gwarancje

 1. Umową sprzedaży objęte są nowe produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres nakaya@wickedshop.pl.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeżeli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odesłany w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany przez Sprzedawcę w mailu zwrotnym na żądanie reklamacyjne.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§2 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi.
 3. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Odstąpić od umowy można wyłącznie przy zakupie produktów fizycznych. Produkty cyfrowe oraz usługi nie podlegają odstąpieniu od umowy.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać drogą mailowy na adres nakaya@wickedshop.pl.
 6. Sprzedawcy należy zwrócić produkt w stanie nieużywanym.
 7. Klient pokrywa koszt zwrotu produktów do Sprzedawcy.
 8. Zwrot środków za produkty zostanie wysłany na numer konta podany przez Klienta. Nie zostaną zwrócone koszta wysyłki.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Dziennik zmian

 • 20.06.2024 – Zaktualizowano adresy mailowe
 • 31.07.2021 – Pierwsza wersja dokumentu